Dendrologiya İnstitutunun elmlər doktorları

İsgəndər Elman Osman oğlu
Məmmədova Zümrüd Əmən qızı