Strekov Anatoliy Sergeyeviç

 

Anadan olduğu yer Moskva şəhəri   
Təvəllüdü 22.10.1945  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06

Neft yataqlarının quyular vasitəsilə işlənməsi

Suda həll olunan polimerlərin reoloji xarakteristikalarının tənzimlənməsilə onların neftçıxarmada istifadə edilməsinin effektivliyinin artırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi

İşçi agentlərin hərəkət etməsinin nizamlanması vasitəsilə layların neft verimi artırılmasının fiziki-kimyəvi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

136

31


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Kombinəli resurs qənaət edən texnologiyaların istifadə edilməsilə layların neftveriminin artırılmasının elmi əsaslandırılması nəticəsində tədqiqatlar aparılıb; laya termopolimerin təsiri, qələvi polimerlərin təsiri, titrəiş təsiri, neftkimya sənayesinin tullantıların geniş dəyişən və təsir faktorların təsiri; quyudibi zonanın emalı üçün texnoloji  sxemi tətbiq olunub və bu isə su axının məhdudlaşdırılmasının yüksək effetliyilə işlərin aparılmasını təmin edir; polimer məhlulların və onların  əsasında hazırlanmış kompozisiyaların vasitəsilə quyuların quyudibi zonasının emalı məqsədibə çoxkriteriyalı məsələnin həlli üçün sənaye sistemi işlənib və bu isə qeyri-müəyyənlik həm statistik və həmdə qeyri səlis xüsusiyyətli şəraitinda optimal qərarların qəbul edilməsinə imkan verir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Neft quyularında su axınının məhdudlaşdırılmasının effektivliyinin artırılması. Bakı, «Nafta- Press», 2009, - 256 s.

2. Balaxanı-Sabunçu-Ramana yatağında neftvermənin artırılması üçün dizel-qələvi tətbiqinin nəticələri. Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2011, №1, S. 27-31.

3. Qeyri-müəyyənlik şəraitində hasilat quyularının effektivliyinin qiymətləndirilməsi və qərarların qəbul ediməsi. AMEA «XƏBƏRLƏR» YER ELMLƏRİ, 2012, №4, S.59-63.

4. Decisions-making on the choice of geological and technical measures under uncertainty. Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Izmir, Turkey September 2-3, 2013. PP 381-3845. Elektrokimyəvi feallaşdirilmış suyun zamana gürə xassələrinin dayişməsinin məsəməli mühitdən neftçıxarma əmsalına təsiri. AMEA «XƏBƏRLƏR» YER ELMLƏRİ, 2013, №4, S.32-35

5. Su axınlarının təcrid edilməsi məqsədilə səmərəli kompozisiya sistemlərinin yaradılmasında səthi fəal maddələrin təyini məsələsinə dair. Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2015, №9, S. 29-33.

6. Statistical analysis and decision-making to improve the efficiency of the wells under uncertainty. Eleventh International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Paris, France, September 2-3, 2014, p. 17-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Neft veriminin artırılması fiziki-kimyavi üsulları şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 4905745  
Mobil tel. (+994 50) 3463477  
Ev tel. (+994 12) 5640963
Faks  
Elektron poçtu