İsgəndərli Anar Camal oğlu

 

Veb-sayt    Image result for İsgəndərli Anar Camal oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Kolatan kəndi
Təvəllüdü 10.01.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.09; 07.00.01

Tarixşünaslı, mənbəşünaslıq; Vətən tarixi

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının tarixşünaslığı

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

55.09.01;

Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

Vətən tarixiAzərbaycanda 1917-1918-ci illərdə türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200-dən artıq

 


1 monoqrafiya 8 məqalə
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

14


3

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan ilk dəfə olaraq bir əsr ərzində türk-müsəlman soyqırımı ilə bağlı Azərbaycanda və xaricdə nəşr olunmuş əsərlərin tarixşünaslıq baxımından təhlil edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1.1918-ci il mart qırğınını tarixşünaslığı Bakı, 1997

2.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bibloqrafiya Bakı, 2003

3.Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdikləri cinayətlərə dair faktlar(yaddaş kitabçası). (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). yaddaş kitabçası Bakı, 2011. 80 səhifə.

4.Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı proble­minin tarixşünaslığı. Bakı, 2006

5.Təzə Pir (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində). monoqrafiya, Bakı, 2009

6.Realites of Azerbaijan: 1917-1920. моног­рафийа. УСА, Xilbris Corporation, 2011. 234 pаэе.

7.Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920. monoqrafiya, Bakı, 2012. 226 səh..

8.Azərbaycan həqiqətləri 1917-1920 Bakı, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.ATXƏM

2.ATAF

3.QMİ Elmi-Dini Şura

4.AAK-da Ekspert Şurasının sədri
Pedaqoji fəaliyyəti 36 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. "Tərəqqi"

2.Türkiyə Cumhuriyyətinin "Altun" medalı

3.ATXƏM-in "Qızıl döş nişanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Zahid Xəlilov 23 

Vəzifəsi Baş elmi işçi;
Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5381209
Mobil tel. (+994 50) 3358139
Ev tel. (+994 12) 4480064
Faks  
Elektron poçtu anarisgandar@gmail.com