“Elm” Nəşriyyatı

Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115, Akademiya şəhərciyi, Mərkəzi Elmi Kitabxananın binası
Tel. (+994 12) 5397891,

(+994 12) 5397890

Faks  
Elektron poçtu elmneshriyyati@gmail.com,

elm_neshriyyati@science.az

Direktor Səbuhi Adil oğlu Qəhrəmanov 

Tel.: (+994 12) 5397891

Mob. tel.: (+994 55) 6204031 

E-poçt: gahramanovsabuhi@gmail.com

Direktor müavini

Xəlil Mayıl oğlu Nəbiyev

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-poçt: nabiyevx@gmail.com

Baş mühasib 

Hafiz Əhməd oğlu Tahirov

Tel.: (+994 12) 5397890

E-poçt: htahirov@mail.ru

Mətbəə müdiri 

Elnur Adəm oğlu Məmmədov

Tel.:  (+994 12) 4927423 
İşçilərin ümumi sayı  30
İdarənin fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 10 adda elmi jurnalının nəşri; Tematik planda nəzərdə tutulmuş elmi əsərlərin hazırlanıb nəşr edilməsi; fərdi müqavilələr əsasında poliqrafiya məhsullarının istehsalı və satışı
İdarəyə daxil olan şöbələr

1. Redaksiya-nəşriyyat şöbəsi;

2. Kompüter və dizayn şöbəsi;

3. Mühasibat şöbəsi;

4. Kadrlar şöbəsi;

5. Mətbəə.