Qazax və Ağstafada etnoqrafik tədqiqatlar aparılıb