“Kimya elminin inciləri” mövzusunda tədbir keçirilib