Abdullah Mətuq Əl-Mətuq AMEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru seçilib