Azərbaycan-Qazaxıstan beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyası Şəkidə çöl tədqiqatları aparıb