Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda elmi-praktiki konfrans keçirilib