Bioresurslar İnstitutunda müxtəlif bitki sortları üzərində tədqiqatlar aparılır