“Məhsəti Gəncəvi dünya şərqşünaslığında” mövzusunda elmi sessiya keçirilib