Mingəçevir su anbarı yaxınlığında tədqiqat işləri aparılıb