AMEA üzrə e-mail və mobil məlumatlandırma sistemləri yaradılır