Dendroxronologiya laboratoriyası

Tel. (+994 12) 548298 
Faks (+994 12) 540374 
Elektron poçtu samira.baqirova.2013@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Vaqif Məhərrəm oğlu Novruzov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbii və mədəni florada cinslərin taksonomiyası; məhv olmaq təhlükəsində olan və nadir növlərin  populyasiyalarında baş verən proseslər; mübahisəli taksonların taksonomik ranqının biometrik analizi; taksonların təbii diapazonlarında coğrafi variasiyaları; ayrıca regionların  dendroflorasının  xronoloji  təsviri. 
Əsas elmi nəticələri Ağac və kolların yeni dekorativ sort və formalarının bioekologiyası qiy­­mət­ləndirilmiş; meşə, təbiət abi­dələri, bağ-park obyektləri seçilmiş; əlverişsiz iqlim amillərinin təsiri və zərərverici həşəratların kütləvi çoxal­ması ilə əlaqədar olaraq dendro­xronoloji tədqiqatlar aparılmış; əsas meşə əmələ gətirən cinslərin yaşlı nüsxələri seçilmişdir.