Fondların uçotu və təsnifatı şöbəsi

Tel. (+994 12) 4986714  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Məhfuzə Hacı qızı Zeynalova

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Muzeyin kolleksiyasında saxlanılan eksponatların uçotu, mühafizəsi, elmi tədqiqi, kolleksiyanın zənginləşdirilməsi 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan tarixi elminin nailiyyətlərinə və müasir muzeyşünaslıq prinsiplərinə əsaslanaraq fond materiallarının öyrənilməsi