Akademik Akif Əlizadə AMEA-nın II kurs magistrantlarının dissertasiya işlərinin müdafiəsi ilə tanış olub